1. HIỆU TRƯỞNG

HUỲNH THỊ TRANG

Email: trang.tnb.bh@gmail.com

2. HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN

CAO THỊ HOÀNG ANH

Email: caohoanganh76@gmail.com

3. HIỆU PHÓ HÀNH CHÁNH

NGUYỄN HOÀI HƯƠNG

Email: hoaihuong7585@gmail.com