TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MAI 1

Số điện thoai: 0251.3812693

 

I. TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH NHÀ TRƯỜNG TRONG 10 NĂM TỚI

1. Tầm nhìn:

Xây dựng được một môi trường học tập thân thiện, có chất lượng giáo dục cao. Tạo điều kiện để giáo viên và học sinh có cơ hội phát triển hết tài năng của mình. Đồng thời tạo dựng được niềm tin đối với phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội.

2. Sứ mệnh:

  Với phương châm hành động

  “ ĐOÀN KẾT – SÁNG TẠO – TRÁCH NHIỆM VÀ HỢP TÁC”

   Trường Tiểu học Tân Mai 1 xác định 02 sứ mệnh trong tâm phải thực hiện như sau:

  • Một là: Tập trung xây dựng nhà trường chuẩn mực, có chất lượng giáo dục cao và toàn diện, tạo điều kiện cho các học sinh phát triển tài năng cả về năng lực, phẩm chất và kỹ năng sống.
  • Hai là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đủ tâm và tầm để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Là nơi để Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh không ngừng sáng tạo và vươn lên

      II. BỐI CẢNH NHÀ TRƯỜNG

1. Trường Tiểu học Tân Mai được xây dựng từ năm 1956 nằm trên địa bàn phường Tân Mai; vị trí địa lý: phía Bắc giáp phường Tân Tiến, phía Đông giáp phường Tam Hiệp, phía Nam giáp sông Đồng Nai (xã Hiệp Hòa) và phía Tây giáp phường Thống Nhất . Trường có 02 cơ sở, cơ sở  2 cách cơ sở 1 khoảng 30 m đều nằm trên khu phố 4 phường Tân Mai.

2. Năm 2006, cơ sở 1 được xây dựng lại ; với diện tích 2334m2, trung bình 1,44 m2 /học sinh. Hiện nay trường có tất cả 23 phòng học cho 41 lớp trong đó 18 phòng cấp 1 (CS1) và 05 phòng cấp 4 (CS2) và các phòng chức năng  

3. Tháng 10/2011 trường đổi tên thành trường Tiểu học Tân Mai 1 theo Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 04/10/2011. Học sinh nhập học tại trường đa số  trẻ ở các khu phố 3,4,5,6  phường Tân Mai. 

4. Toàn phường về cơ bản đã được công nhận hoàn thành xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học 1995, đạt chuẩn Quốc gia PCGDTH đúng độ tuổi 2001, đạt chuẩn phổ cập Trung học cơ sở 2001 tiến đến Phổ cập bậc trung học theo nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch đề ra. Địa bàn phụ trách phổ cập của trường: khu phố 4 và khu phố 6  phường Tân Mai.

5. Trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp năm 2018 và được duy trì tốt cho đến nay 

6. Tổng số CB-GV-CNV: 61 người; trong đó: BGH: 03; GV đứng lớp: 49; GV thiết bị: 01; TPT: 01; NV: 4 (KT: 01; VT: 01; Thư viện: 01; Y tế: 01); Hợp đồng 161: 03 (Bảo vệ: 02; Phục vụ: 01).

Trình độ văn hóa: 100 % CB-GV tốt nghiệp THPT 12/12.

7. Tổng số đảng viên trong chi bộ: 26

8. Trình độ chuyên môn của cán bộ, giáo viên:

a) Cán bộ quản lý: 03

- Hiệu trưởng: Đại học Sư phạm ngành tiểu học, trung cấp lý luận chính trị

- Phó Hiệu trưởng 1:  Đại học Sư phạm ngành tiểu học, trung cấp lý luận chính trị

- Phó Hiệu trưởng 2: Đại học Sư phạm âm nhạc, trung cấp lý luận chính trị

          Cả 03 CBQL đã tham gia và hoàn thành lớp bồi dưỡng quản lý cấp phòng.

b) Giáo viên đứng lớp: 49

+ Đại học sư phạm          33/49          Tỷ lệ: 67,3 %

+ Cao đẳng Sư phạm:     16/49          Tỷ lệ: 32.7 % 

+ Hiện có 05 giáo viên tham gia các lớp Đại học sư phạm từ xa        

          -  100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 20/2018/ TT – BGDĐT