STT

 

Họ & tên

Năm sinh

Trình độ

 

Chức vụ

 

Nam

 

Nữ

Giáo dục phổ thông

 

Chuyên môn

 

Chính trị

1

Nguyễn Hoài Hương

 

1985

12/12

ĐHSP

Trung cấp

CTCĐ

2

Phạm Thị Thu Thuỷ

 

1969

12/12

CĐTH

Sơ cấp

PCTCĐ

3

Vũ Thị Kim Dung

 

1976

12/12

ĐHTH

Sơ cấp

UV-TK

4

Vũ Thị Hoa

 

1976

12/12

ĐHTH

Sơ cấp

TBKT

5

Trần Thị Hoài

 

1980

12/12

ĐHTH

Trung cấp

TBNC

6

Phạm Thị Nhiên

 

1969

12/12

ĐHTH

Sơ cấp

UV

7

Nguyễn Thị Thảo

 

1976

12/12

ĐH AV

Sơ cấp

UV